Korku Filmlerinde En ÜrperticiAnlar – UnutulmazSahneler

 

 

Korku filmleri, belki de ençoksahneleriylehafızalarakazınanbirtürdür. İşte, bir filmi izlediktensonraüzerimizdeizbırakan, halaaradabiraklımızageliptüylerimizidikendikeneden o anlar. Bu makalede, korkufilmlerindekiunutulmazsahneleriderinlemesineelealacağız. Birlikte, neyinbusahneleribukadaretkileyicikıldığınıanlamayaçalışalım.

Korku FilmlerininSessizGücü

Korku filmlerindeentüylerürperticianlar, genelliklebirçığlıkya da yükseksesleduyulanbir bang ilebaşlar. Ancak, yaratıcıyönetmenlervesenaristlerbutaktiğisıkçatercihetmeyerek, sessizliğiveminimalizmikullanırlar. Örneğin, “Korku Seansı” filminde, cadının ani çıkışıileevinhuzurluatmosferibirandayerinikorkunçbiratmosferebırakır. O anıngücü, beklenmedikbirandameydanagelmesindendir. Kısacası, korku filmi sahnelerininbukadaretkiliolabilmesiiçinyükseksesliefektlerya da ani çıkışlargerekmiyor; aslındasadecedoğruzamanlamalarve iyi birsenaryoyeterli.

Binlercefilminyeraldığı 720pizle sitesininkorkufilmlerikategorisindeçeşitlikorkufilmleribulabilirsiniz.

PsikolojikKorkununDerinlikleri

Bir diğerönemlifaktör, psikolojikkorkudur. Bu, özellikle “ZindanAdası” gibifilmlerdeön plana çıkar. Filmdekikarakterlerinpsikolojikbozukluklarıvegeçmişleri, hikayeninilerleyişiüzerindebüyüketkileryaratır. Bu, izleyiciyisadeceyüzeydekikorkularladeğil, aynızamandaderinpsikolojiksorunlarla da yüzleştirir. Örneğin, birkarakterinçocukluktravmalarıizleyiciyekendikorkularınısorgulamafırsatıverir. Psikolojikkorkununkullanıldığısahneler, basitbirkorku filmi izliyormuşgibihissettirmez; izleyiciyeaynızamandaiçselbiryolculuk da yaşatır.

OyunculukveAtmosfer

Bir korku filmi sahnesininetkileyiciolabilmesiiçinoyunculukveatmosfer de oldukçaönemlidir. Unutulmazbirsahneyaratmanınarkasında, elbette ki, muhteşembiroyunculukperformansıyatar. “Elm Sokağında Kabus” filminde Freddy Krueger karakterinicanlandıran Robert Englund’ın mükemmelperformansı, onunkorku filmi tarihininenikonikkarakterlerindenbiriolmasınısağlamıştır. Oyuncununkendine has tavrı, sestonuvemimikleri, sahneninizleyiciüzerindekietkisini kat be kat artırır.

Atmosferise, korkusahnelerininbelki de enazanlaşılan ama enkritikbileşenlerindenbiridir. “ŞeytanınAvukatı” gibifilmlerde, mekânınkasvetlihavası, müziklerveışıklandırma, sahneninetkileyiciliğiniartıranfaktörlerdendir. Kısacası, birkorkusahnesiyaratılırken, her birdetayıntitizlikledüşünülmüşolmasıgerekir.

Korku filmlerininsahnelerisadeceizleyenlerikorkutmaklakalmaz, aynızamandaonlarıdüşündürenvesorgulayanbiryapıyasahiptir. Her birsahne, izleyiciyiyalnızcagörselveişitselolarakdeğil, aynızamandaduygusalvebilişselolarak da etkiler. Unutulmazkorku filmi sahneleri, yalnızcayönetmeninveoyuncularınyeteneklerinisergilediğianlardeğil, aynızamandaizleyicininkendikorkuları, hayalgücüvepsikolojisiileyüzleştiğianlardır. Yani birsonrakikorku filmi seansınızda, sadeceekranadeğil, aynı zaman da kendiiçdünyanıza da birgözatmayıunutmayın. Belki de enbüyükkorkularımız, aslındaiçimizdesaklıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright A Bun In The Oven 2023
Shale theme by Siteturner